Coaching


http://biblioteka.augustow.pl/warsztaty-rozwojowe-w-miejskiej-biblioteki-publicznej/

Warsztaty rozwojowe w zakresie kształtowania kompetencji miękkich

Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego prowadzi warsztaty rozwojowe w zakresie kształtowania kompetencji miękkich i wzmacniania zasobów osobistych. Organizuje szkolenia dla firm i osób indywidualnych na podstawie technik coachingowych oraz elementów treningu mentalnego.   W trakcie prowadzonych sesji dostarcza swoim klientom wiedzę na temat strategii budowania pewności siebie. Pomaga wzmocnić poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu decyzji osobistych i zawodowych. Wspiera w tworzeniu programów zwiększających jakość współpracy zespołowej.  Prowadzi prelekcje na temat metod przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

IC logo

Oferta Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego skierowana jest do osób aktywnych, ceniących swój czas, komfort i pieniądze, stawiających na efektywne metody poprawy jakości życia osobistego lub zawodowego, nastawionych na skuteczne i praktyczne rozwiązania. 

Oferta:
– Coaching biznesowy (Business coaching)
– Coaching menedżerski
– Coaching kariery
– Coaching grupowy
– Coaching życiowy (life coaching)”

Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego wspiera akcję #Zostanwdomu stąd też wszystkie formy wsparcia, szkoleń czy konsultacji prowadzone są również online.  W zależności od potrzeb klienta dostępne są sesje telefoniczne, e-mail oraz poprzez wybrane komunikatory internetowe. 

W przypadku pytań lub w celu ustalenia terminu sesji zapraszam do kontaktu telefonicznego +48 510 630 031 w dni robocze w godzinach 16:00 – 20:00, soboty 9:00-14:00.  E-mail: coaching.progresjo@gmail.comZADANIA ZAWODOWE ORAZ PROFIL KOMPETENCYJNY  COACHA


Trener osobisty (coach, mentor, tutor) (kod 235920) to jeden z 2455 zawodów ujętych w klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (
tekst. jedn.: Dz. U. 2018, poz. 227) od obowiązującej od
1 stycznia 2015 r.

Dane pochodzą ze strony https://tiny.pl/91tdk

Nazwa: Trener osobisty (coach, mentor, tutor)
Kod: 235920
Liczba odwiedzin: 3726
Synteza: Pomaga klientowi dokonywać zmiany w rozwoju osobistym i zawodowym oraz realizacji wyznaczonych celów; wspiera proces zmiany we wszystkich obszarach życia: odkrywa niewykorzystany potencjał człowieka w sesjach indywidualnych i zbiorowych; wzbudza motywację do działania; wspólnie z klientem znajduje skuteczne rozwiązania.
Zadania zawodowe:
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym klientem, zawarcie umowy na przeprowadzanie sesji coachingowych, uświadomienie klientowi, czym jest coaching, jak będą przebiegały sesje;
 • zidentyfikowanie obszaru i rodzaju przyczyny zgłoszenia się klienta na sesję coachingową (np. rozwiązywanie problemów rodzinnych, dokonywanie osiągnięć sportowych i zawodowych itp.);
 • zaproponowanie klientowi ogólnej strategii i struktury pracy w procesie coachingu w zależności od jego celu i obszaru życia: np. tworzenia trwałych związków, przeprowadzanie w życiu ważnych zmian (ślub, rozwód, zmiana pracy), zaplanowanie na nowo kariery w przypadku utraty pracy itp.;
 • przeprowadzanie indywidualnych sesji, w trakcie których następuje precyzyjne wyznaczanie nowych bądź zmodyfikowanych celów;
 • stosowanie różnych technik coachingowych np. techniki pięciu pytań, techniki racjonalnej terapii zachowań itp.;
 • ukierunkowywanie klienta na realizację wyznaczonych celów oraz wspieranie go w identyfikowaniu i eliminowaniu przeszkód, w dostrzeganiu i wykorzystaniu możliwości przy ich realizacji;
 • odkrywanie przez klienta błędów i niepowodzeń w różnych sferach życia: w wychowywaniu dzieci, relacjach małżeńskich, uprawianiu sportu, relacjach międzyludzkich, zespole pracowniczym lub organizacji za pomocą odpowiednio zadawanych pytań i uważnego słuchania;
 • skłanianie klienta do optymalnego i świadomego wykorzystywania swoich umiejętności i zasobów wewnętrznych oraz kreatywnego rozwiązywania istniejących problemów;
 • wzbudzanie u klienta motywacji i zaangażowania do realizacji wyznaczonych celów oraz wspieranie go w podejmowaniu kluczowych decyzji i w trudnych sytuacjach;
 • wspólnie z klientem poszukiwanie skutecznych rozwiązań;
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników i menedżerów poświęconych np. skutecznemu kierowaniu zespołem, poprawie komunikacji interpersonalnej, jakości codziennej pracy itp.;
 • przestrzeganie standardów etycznych;
 • promowanie i popularyzowanie idei coachingu: publikowanie swoich dokonań, udział w konferencjach, seminariach i wykładach;
 • stałe doskonalenie umiejętności coachingowych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie działalności dydaktycznej w uczelniach realizujących problematykę zarządzania zasobami ludzkimi;
 • prowadzenie badań naukowych nad skutecznymi technikami realizowania coachingu.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here