Coach, terapeuta, trener-Andrzej Sokołow


Andrzej Sokołow – mgr socjologii

Założyciel Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego „PROGRESJO”

 • Certyfikowany Coach MLC – sesje grupowe i indywidualne
 • Terapeuta ds. uzależnień- sesje grupowe i indywidualne
 • Trener ART (Trening Zastępowania Agresji) oraz realizator programów korekcyjno-edukacyjnych Model Duluth
 • Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Gospodarki Filia w Ełku
 • Przewodniczący Zarządu Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” w latach 2016- 2018
 • Członek Prezydium Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym https://suwalki.so.gov.pl/rada-terenowa,m,mg,304,311
 • współrealizator zadań X Suwalskiej Kampanii Biała Wstążka
 • aktywny działacz na rzecz pomocy osobom doznającym przemocy domowej https://www.facebook.com/events/304614107188479/
 • koalicjant Suwalskiej Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”
 • członek Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • doświadczenie zawodowe sukcesywnie nabywane w przebiegu pełnoetatowej pracy w placówkach państwowych oraz komercyjnych
 • 20 lat praktyki zawodowej (ponad trzynaście tysięcy godzin pracy indywidualnej i grupowej z klientami)
 • ponad tysiąc godzin własnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • znajomość specyfiki pracy terapeutycznej oraz oddziaływań resocjalizacyjnych z osobami pozbawionymi wolności
 • doświadczenia zawodowe ze współpracy z takimi instytucjami jak: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizacjami pozarządowymi (NGO)
 • wyróżniony w 2021 r. odznaką Primus in Agendo-Odznaka Honorowa Primus in Agendo (łac. Pierwszy w Działaniu) – polskie resortowe odznaczenie cywilne, nadawane przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny

Oferta Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego

Coaching biznesowy (Business coaching) 
Coaching kariery
Coaching grupowy
Coaching życiowy (life coaching)
Coaching kompetencyjny

  • doskonalenie umiejętności komunikowania się
  • efektywne podejmowanie decyzji
  • rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
  • wprowadzanie zmian w życiu osobistym i zawodowym
  • podnoszenie własnych kompetencji w zarządzania firmą i kierowaniu ludźmi
  • pomoc w zaadaptowaniu się do nowych warunków pracy
  • wytyczanie ścieżki kariery zawodowej, poprzez analizę możliwych wyborów
  • skuteczne motywowanie siebie

Profilaktyka z zakresu uzależnieńwspółuzależnienia

 • profilaktyka w kierunku ograniczania spożycia alkoholu
 • pomoc w ugruntowaniu abstynencji
 • diagnoza szkodliwości picia alkoholu i używania substancji zmieniających świadomość
 • szkolenia z zakresu problematyki nadużywana alkoholu i współuzależnienia
 • wsparcie terapeutyczne rodzinom dotkniętym problemem nadużywania alkoholu
 • pomoc osobom doznającym przemocy domowej

W przypadku pytań lub w celu ustalenia współpracy, zapraszam do kontaktu telefonicznego:
+48 510 630 031 w dni robocze w godzinach 16:00 – 20:00, soboty 9:00-15:00.
Nie zawsze możemy odebrać telefon. Prosimy o SMS-a, na pewno
oddzwonimy.
Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here