O mnie – Andrzej Sokołow


Andrzej Sokołow

Mężczyzna

Założyciel Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego „PROGRESJO”

 • certyfikowany Coach MLC
 • terapeuta ds. uzależnień
 • Trener ART (Trening Zastępowania Agresji) i realizator programów korekcyjno-edukacyjnych Model Duluth
 • koalicjant Suwalskiej Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”
 • członek Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • bogate doświadczenie zawodowe sukcesywnie wypracowywane w trakcie pełnoetatowej pracy z klientami
 • 20 lat praktyki zawodowej (ponad trzynaście tysięcy godzin pracy indywidualnej i grupowej z klientami)
 • ponad tysiąc godzin własnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • doświadczenia ze współpracy z takimi instytucjami jak: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 • wyróżniony w 2021 r. odznaką Primus in Agendo-Odznaka Honorowa Primus in Agendo (łac. Pierwszy w Działaniu) – polskie resortowe odznaczenie cywilne, nadawane przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny. Może być przyznawana osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny.

Oferta Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego

Coaching biznesowy (Business coaching) 
Coaching kariery
Coaching grupowy
Coaching życiowy (life coaching)
Coaching kompetencyjny

  • doskonalenie umiejętności komunikowania się
  • efektywne podejmowanie decyzji
  • rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
  • wprowadzanie zmian w życiu osobistym i zawodowym
  • podnoszenie własnych kompetencji w zarządzania firmą i kierowaniu ludźmi
  • pomoc w zaadaptowaniu się do nowych warunków pracy
  • wytyczanie ścieżki kariery zawodowej, poprzez analizę możliwych wyborów
  • skuteczne motywowanie siebie

Profilaktyka z zakresu uzależnieńwspółuzależnienia

 • profilaktyka w kierunku ograniczania spożycia alkoholu
 • diagnoza szkodliwości picia alkoholu i używania substancji zmieniających świadomość
 • szkolenia z zakresu problematyki nadużywana alkoholu i współuzależnienia
 • praca terapeutyczna z rodzinami dotkniętymi problemem nadużywania alkoholu
 • pomoc osobom dotkniętym negatywnymi skutkami nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków
 • pomoc osobom doznającym przemocy domowej

W przypadku pytań lub w celu ustalenia współpracy, zapraszam do kontaktu telefonicznego:
+48 510 630 031 w dni robocze w godzinach 16:00 – 20:00, soboty 9:00-15:00.
Nie zawsze możemy odebrać telefon. Prosimy o SMS-a, na pewno
oddzwonimy.
Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here