Szkolenia dla firm


Oferta szkoleń 

Oferta skierowana do placówek i instytucji szkolno-wychowawczych, opiekuńczych, kulturalno-oświatowych, resocjalizacyjnych, MOPS, Policja. Oferta dla kadry pracowniczej oraz podopiecznych

  • profilaktyka w zakresie zdrowych modeli spożywania alkoholu
  • strategie motywowania do leczenia odwykowego
  • praca ze sprawcami przemocy
Trening Zastępowania Agresji ART- podstawy budowy skutecznego komunikatu w relacji z agresywnym petentem, klientem lub podopiecznym

Oferta skierowana do firm, kadry zarządzającej, zespołów projektowych

  • strategie komunikowania się redukujące ryzyko konfliktu
  • strategie motywowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • strategie generowania rozwiązań w oparciu o rozszerzony model kreatywnego myśleniaSearch
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here