O mnie – Andrzej Sokołow


Andrzej Sokołow

 • Mężczyzna
 • Założyciel Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego „PROGRESJO”
  • certyfikowany Coach MLC
  • członek Izby Coachingu
  • terapeuta ds. uzależnień
  • Trener ART (Trening Zastępowania Agresji) i realizator programów korekcyjno-edukacyjnych Model Duluth
  • w latach 2016- 2018 Przewodniczący Zarządu Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” 
  • Członek Prezydium Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
  • współrealizator zadań X Suwalskiej Kampanii Biała Wstążka
  • aktywny działacz na rzecz pomocy osobom doznającym przemocy domowej https://www.facebook.com/events/304614107188479/
  • koalicjant Suwalskiej Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”
  • członek Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • bogate doświadczenie zawodowe sukcesywnie wypracowywane w trakcie pełnoetatowej pracy z klientami
  • ponad 18 lat praktyki zawodowej (ponad dwanaście tysięcy godzin pracy indywidualnej i grupowej z klientami)
  • ponad tysiąc godzin własnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
  • doświadczenia ze współpracy z takimi instytucjami jak: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
  • wyróżniony w 2021 r. odznaką Primus in Agendo-Odznaka Honorowa Primus in Agendo (łac. Pierwszy w Działaniu) – polskie resortowe odznaczenie cywilne, nadawane przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny. Może być przyznawana osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny.

Oferta Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego

Coaching biznesowy (Business coaching) 
Coaching kariery
Coaching grupowy
Coaching życiowy (life coaching)
Coaching kompetencyjny

  • doskonalenie umiejętności komunikowania się
  • efektywne podejmowanie decyzji
  • rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
  • wprowadzanie zmian w życiu osobistym i zawodowym
  • podnoszenie własnych kompetencji w zarządzania firmą i kierowaniu ludźmi
  • pomoc w zaadaptowaniu się do nowych warunków pracy
  • wytyczanie ścieżki kariery zawodowej, poprzez analizę możliwych wyborów
  • skuteczne motywowanie siebie

Profilaktyka z zakresu uzależnieńwspółuzależnienia

 • profilaktyka w kierunku ograniczania spożycia alkoholu
 • diagnoza szkodliwości picia alkoholu i używania substancji zmieniających świadomość
 • szkolenia z zakresu problematyki nadużywana alkoholu i współuzależnienia
 • praca terapeutyczna z rodzinami dotkniętymi problemem nadużywania alkoholu
 • pomoc osobom dotkniętym negatywnymi skutkami nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków
 • pomoc osobom doznającym przemocy domowej

W przypadku pytań lub w celu ustalenia współpracy, zapraszam do kontaktu telefonicznego:
+48 510 630 031 w dni robocze w godzinach 16:00 – 20:00, soboty 9:00-15:00.
Nie zawsze możemy odebrać telefon. Prosimy o SMS-a, na pewno
oddzwonimy.
Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here