Ruszyła kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Written by on 03/11/2020

„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego „Progresjo” – Andrzej Sokołow, we współpracy z Fundacją „Po drugie” w dniach 1-19 listopada 2020 r. biorą udział w światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Kampania powyższa została zainicjowana w 2011 roku przez szwajcarską fundację o nazwie Women’s World Summit Foundation (WWSF).

Obecnie na całym świecie działania kampanii koordynuje genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet – Women’s World Summit Foundation, która co roku prezentuje raport z prowadzonych działań przed Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Pomarańczowa wstążka

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają właśnie ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej w obszarze zapobiegania przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Każdego roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja „po DRUGIE” we współpracy z różnymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Zaangażowane instytucje w tym czasie planują różnorodne działania mające na celu zwrócenie uwagi na prawa dziecka, godność, wychowanie w szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Cykliczna (coroczna) realizacja różnorodnych działań poprzez poruszane treści oraz swój zasięg kształtuje świadome postawy wobec przemocy i jej przeciwdziałaniu.

Naszym marzeniem jest tworzenie świata,
w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego „Progresjo” w Suwałkach w ramach tegorocznej kampanii przygotowują działania edukacyjne i profilaktyczne, których motywem przewodnim jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników i wyposażanie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy.
Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here